تعرفه طراحی بنر گیف; بنر ثابت و لوگو

1 سایز بنر دلخواه(ثابت.متحرک) ۲۰ هزار تومان
 • 1 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

3 سایز بنر دلخواه(ثابت.متحرک) ۵۰ هزار تومان
 • 3 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

5 سایز بنر دلخواه (ثابت.متحرک) ۸۰ هزار تومان
 • 5 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

7 سایز بنر دلخواه (ثابت.متحرک) ۱۱۰ هزار تومان
 • 7 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

10 سایز بنر دلخواه (ثابت.متحرک) ۱۵۰ هزار تومان
 • 10 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

15 سایز دلخواه بنر (ثابت.متحرک) ۲۰۰ هزار تومان
 • 15 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

20 سایز دلخواه بنر (ثابت.متحرک) ۲۷۰ هزار تومان
 • 20 سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

طراحی لوگو مناسب (۱۰۰ هزار تومان)
 • سایز دلخواه

 • لوگو تایپ

 • لوگو تصویری

 • لوگو ترکیبی

 • تحویل ۷۲ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

 • طراحی مرغوب

طراحی لوگو حرفه ای (۲۰۰ هزار تومان)
 • سایز دلخواه

 • لوگو تایپ

 • لوگو تصویری

 • لوگو ترکیبی

 • تحویل ۷۲ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

 • طراحی حرفه ای

طراحی کاور موزیک (۲۵ هزار تومان)
 • سایز دلخواه

 • تحویل ۷۲ یا ۲۴ ساعته

 • امکان ویرایش بعد از تحویل تا سه بار

 • امکان ارائه فایل لایه باز

 • طراحی حرفه ای

تمامی حقوق سایت متعلق به بنرفا میباشد. | طراحي سايت :عصرآسيا